Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Német nemzetiségi nevelés

Nemzetiségi programunk elkészítésénél figyelembe vettük a zsámbéki német nemzetiségi családok jelenlétét városunkban.  A gyermekek javarészt sajnos már nem rendelkeznek nyelvi tudással, ezért a gyermekeket csak lassan, fokozatosan lehet megismertetni a német nyelvvel és szokásokkal. A pedagógus tulajdonképpen egész nap kihasználja azokat az alkalmakat, amelyekben a nyelvi feladatait meg tudja valósítani. Mindig adódik alkalom játékra, mozgásra, éneklésre, táncolásra, melyekkel a régi hagyományokat is felélesztjük és ápoljuk. A hagyományápolásnál régi népdalokat, egyszerű tánclépéseket tanítunk, valamint bemutatjuk a régi népviseletet. A városunkban lévő német nemzetiségi házban megtekinthetjük a régi sváb bútorokat, használati eszközöket. Karácsonykor a nemzetiségi kör tagjainak a segítségével karácsonyi kalácsot sütünk.

Célunk:

  • Az óvodáskorú gyermekek felkészítése a német nyelv befogadására.
  •  A gyermekek megismertetése a német nyelv eltérő fonetikájával.
  • Szokások, tradíciók megismertetése.
  •  A gyermekek figyelmének játékos felkeltése.

 

Feladataink:

  • A gyermekek figyelmesen, örömmel vegyenek részt a közös tevékenységekben.
  • A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építve, olyan helyzeteket teremtünk, amelyben a megfelelő módszerekkel megvalósíthatjuk elképzeléseinket.
  • A gyermekek érdeklődését, életkori sajátosságait figyelembe vevő játékos versek, mondókák, kiszámolók, dalok, körjátékok és az élet adta szavak, kifejezések használata a mindennapi tevékenységek során.
  • A gyermekek a magyar tevékenységekhez kapcsolódva a nemzetiségi nevelésen belül is     ismerkednek környezetükkel.