Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

FEJLESZTÉS

Óvodánkban színvonalas fejlesztőmunka folyik. Elmondható, hogy óvodapedagógusaink kiváló szaktudással rendelkeznek, az oktató és nevelő munkájukat hatékonyan és eredményesen látják el. Ezenkívül intézményünk azon szerencsés helyzetben van, hogy saját, állandó gyógypedagógus kolléganővel rendelkezik, aki egyben TSMT terapeuta is. A sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek (BTMN) fejlesztését a szakértői bizottság által előírt fejlesztési órában valósítja meg.
Szoros és jó kapcsolatot ápolunk a helyi Pedagógiai Szakszolgálattal, utazó logopédusaikkal és gyermekpszichológusukkal. Mind a nagycsoportosok iskolai érettségét végző felmérés során, mind a fejlesztési útvonalak kijelölésében és megvalósulásában egymást segítve és tájékoztatva dolgozunk. A gyermekpszichológus heti rendszerességgel tart foglalkozást szükség esetén az adott gyerekek részére.
Az óvodás gyermekek megsegítése, az iskolai életbe való zökkenőmentes átmenet elősegítése érdekében óvodánkban fejlesztő Team-et működtetünk.  A Team tagjait intézményünk dolgozói alkotják: gyógypedagógus, alapozó terapeuta, fejlesztőpedagógus és tehetséggondozó koordinátor. Munkájuk során folyamatos egyeztetés mellett hatékonyabban segítik meg az arra rászoruló gyermekeket. Heti rendszerességgel folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek (BTMN) felzárkóztatása, logopédiai fejlesztések, iskolára való fejlesztő foglalkozások,
alapozó terápiás és TSMT torna foglalkozások, pszichológiai terápiás kiscsoportos foglalkozás és a tehetséggondozás.