Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

 
A Pedagógiai Programban megfogalmazott nevelési céljaink és feladataink összhangban állnak az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával.
Szeretetteljes gondoskodással, egyéni bánásmóddal, sok-sok játékkal, derűs légkörrel, optimális feltételekkel biztosítjuk az egyéni képességek és a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását. A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket integráljuk és egyéni szükségleteiket, igényeiket figyelembe vesszük.
A gyerekek nevelése életkorhoz igazodó módszerekkel és tevékenységrendszerekkel zajlik. Törekszünk arra, hogy az eltérő fejlődésű ütemű és adottságú gyermekek éretté váljanak az iskolai élet elfogadására.
 
A legfontosabb érték a gyermek. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk azt, hogy az óvodás korú gyermek alapvető tevékenysége a játék.
Olyan inkluzív, multikulturális, gyermekek nevelését támogató szemlélet kialakítására törekszünk, melyben az esélyegyenlőséget, a hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd támogatását segítő elvek érvényesülnek.
Az óvodai alaptevékenységeken túl kiemelt fontosságú a hagyományápolás, környezeti nevelés és a német nemzetiségi nevelés. Hagyományápolás keretein belül megismertetjük az ünnepnapokat és a szokásokat (pl.: Márton nap, Mikulás, Karácsony, Március 15., Húsvét). Néhány ünnepet közös együttléttel teszünk élményközpontúvá (pl.: Farsang, Májusfa állítás, Gyermeknap). Kiemelt környezeti nevelésünk során alakítjuk a gyermekek környezettudatos magatartását és bővítjük ismereteiket. A hagyományos ünnepek mellett a jeles és zöld ünnepeket is megtartjuk, ezekre tervezzük projektheteinket is. (pl.:  Népmese napja, Német Nemzetiségi hét, Madarak és fák napja, a Víz világnapja, Föld napja).
Mivel óvodánk kisebbségi nevelést folytat német nyelven, így a mindennapokon a gyermekek a német nyelvvel, szokásokkal és hagyományokkal ismerkedhetnek. Ezt a német nemzetiségi óvodapedagógusok munkájával tudjuk megvalósítani.
A Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha nevelőtestülete