Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Napsugár csoport

 Csoportunk otthonos és barátságos, melyben biztonságot nyújtó családias légkört alakítottunk ki a gyermekek számára. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a Napsugár csoportos gyermekek szívesen járjanak óvodába és jól érezzék magukat nálunk. Tudják, hogy szeretjük őket és mindenkit úgy fogadunk el, amilyen. Törekszünk arra, hogy ez a szeretet a gyermekek egymáshoz való viszonyát is meghatározza.
Mivel közösségünkben minden gyermek egyedi, ezért feladatunknak tekintjük a differenciálást, az egyéni bánásmód előtérbe helyezését a testi-, lelki-, értelmi fejlesztésük során.
Mindennapjainkban megvalósul a vidám, derűs légkörben zajló szabad játék és a szabad játékba ágyazott tapasztalatszerzés. Sok játékos tevékenységgel, verssel, mesével, énekléssel, dalos játékkal, mozgással, vizuális tevékenységgel színesítjük hétköznapjaikat.
Szeretnénk, hogy sok felejthetetlen élménnyel, tudással legyenek gazdagabbak az óvodai évek alatt, így adva jó alapokat az iskolai élethez.
Zsikóné Pálos Krisztina

Zsikóné Pálos Krisztina

óvodapedagógus
Gerzsenyiné Szuhai Henrietta

Gerzsenyiné Szuhai Henrietta

óvodapedagógus
Skornyák Henrietta

Skornyák Henrietta

dajka