Napsugár csoport

 Csoportunk otthonos és barátságos, melyben biztonságot nyújtó családias légkört alakítottunk ki a gyermekek számára. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a Napsugár csoportos gyermekek szívesen járjanak óvodába és jól érezzék magukat nálunk. Tudják, hogy szeretjük őket és mindenkit úgy fogadunk el, amilyen. Törekszünk arra, hogy ez a szeretet a gyermekek egymáshoz való viszonyát is meghatározza.
Mivel közösségünkben minden gyermek egyedi, ezért feladatunknak tekintjük a differenciálást, az egyéni bánásmód előtérbe helyezését a testi-, lelki-, értelmi fejlesztésük során.
Mindennapjainkban megvalósul a vidám, derűs légkörben zajló szabad játék és a szabad játékba ágyazott tapasztalatszerzés. Sok játékos tevékenységgel, verssel, mesével, énekléssel, dalos játékkal, mozgással, vizuális tevékenységgel színesítjük hétköznapjaikat.
Szeretnénk, hogy sok felejthetetlen élménnyel, tudással legyenek gazdagabbak az óvodai évek alatt, így adva jó alapokat az iskolai élethez.
Juhászné Boros Mária

Juhászné Boros Mária

óvodapedagógus
Zsikóné Pálos Krisztina

Zsikóné Pálos Krisztina

óvodapedagógus
Csáki Andrea

Csáki Andrea

dajka