Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tehetségígéretek gondozása

Tehetséggondozás

 
Az óvodai tehetséggondozás a tehetség ígéretek megtalálásával kezdődik, egyénre szabottan, majd az életkori sajátosságok figyelembevételével folyatódik a gyermekek fejlesztése. Biztosítanunk kell számukra, hogy a tehetséggondozás játékos, nyitott, rugalmas kezdeményezések sokasága legyen és mindvégig a gyermek személyiségét szem előtt tartva történjen a tehetség kibontakoztatása. Fontos az is, hogy mind végig, a kreativitást, a különleges és átlagon felüli adottságaikat is vegyük észre. Sokféle tevékenység felkínálásával, érdekes anyagok és technikák megismertetésével, használatuknak módjával, célzott fejlesztésekkel még hatékonyabbá tehetjük a gondozást. A gyermekeket érzelmei vezérlik, ha pedagógus pontosan tudja, és rögtön átlátja, mivel lehet a leginkább motiválni, mennyire erős a feladattudata és mennyire támogatják szülei, családja előbb érhet el eredményeket a fejlesztés során.

Óvodáskorban  több jellemvonás  is  mutat a tehetségre:
 • Általános tájékozottsága nagyobb és erősebb a tanulási vágya.
 • Élénk képzelete, fejlettebb beszédkészsége.
 • Koncentrációs képessége kiváló, játéktevékenysége elmélyült.
 • Rövidebb ideig tart számára több feladat elvégzése, szélesebb körű érdeklődése.
 • Féktelenül kíváncsi és nagyon hosszú ideig képes egy dologra koncentrálni.
 • Kiemelkedően jó memória.
 • A világ dolgainak megértése, bonyolult kérdésekre válaszok keresése.
 • Számára érdekes témákban nagy mennyiségű tudás.
 • Erős igazságérzet, erős kötődés.
 • Fejlett képzelő erő, ami játékaiban is megmutatkozik.
 • Intenzívek érzelmek.
 • Sok energia.
 •  Jó humorérzékkel rendelkezik.
 • Hamar megtanul olvasni, beszéde gazdagon árnyalt.
 • Idősebb vagy nála fiatalabb korosztállyal szeret játszani.
Óvodában logikai, nyelvi, zenei, mozgás, vizuális tehetségterületeket különítünk el. Az általunk kínált kezdeményesek pedig ezeket mind fejlesztik és segítik a tehetségek kibontakoztatását.
A tehetségesnek vélt gyermekek az óvodás éveikben csoportjukban játszva haladnak a fejlődés útján. Azzal foglalatoskodnak a napok folyamán, amit szeretnek, játszanak és ebben a tevékenyben megvan minden, amire szükségük lehet. A játék fejleszt minden területet érzelmileg, értelmileg és szinte észrevehetetlenül épülnek be a többlet ismeretek legyen szó anyanyelvi, zenei, vagy  mozgásos,tevékenységekről.
Óvodában a gyermekek életkorához igazítva, nyitott ismeretadás biztosításával segíthetjük elő a tanulási folyamatokat, ahol a gyermek maga dönt arról, hogy szeretne-e részt venni és mennyi ideig. Életkorukból adódóan az óvodás korú gyerekek, kicsik még ahhoz értelmileg és sérülékenyebbek érzelmileg, hogy rámutassunk csoportunkban egy-egy gyermekre, hogy ő tehetséges. A mi feladatunk, hogy ott legyünk biztassunk mindenkit, felkínáljuk a tevékenységek során, hogy saját tempójukban fejlődnek.
Minden hónapban egy-egy adott témát dolgozunk fel. A tehetség fal mindenkié, minden csoporté, minden óvónő igyekszik megtalálni és fejleszteni a saját csoportjában lévő tehetségígéreteket. Folyamatosan cserélődnek az alkotások, név jel nélkül kerülnek ki a táblára, minden gyereknek ezzel lehetőséget adunk, hogy próbálkozzon, szeressen alkotni kipróbálni magát, hogy az ő munkája is díszítse óvodánkat.